Bohus Städ

Från och med 1 januari ingår Alingsås, Borås och Ulricehamn i
Bohus städ, välkommen!

Läs mer om Bohus

Miljö

Vilken typ av miljö vill vi ge i arv till våra barn och barnbarn?

Precis som de flesta andra människor är även vi oroade och påverkade av vad som håller på att hända runt om kring oss med miljön. Speciellt då vi verkar i en bransch som förbrukar en hel del kemikalier som kan ha en negativ inverkan på miljön.

Det är extra viktigt för oss att vi inte bara med ord, utan även i praktiken, aktivt arbetar för att minimera användandet av kemikalier, förpackningar, transporter m.m. Då är vi säkra på, att vi med gott samvete kan lämna över vårt arv till våra barn och barnbarn utan att de skall behöva oroa sig över en förstörd natur.

Götalands Lokalvård är miljödiplomerade och har ett miljöprogram och som är specifik för verksamheten och som är välförankrad i organisationen. Detta innebär att vi arbetar metodiskt med miljö och övergripande sätter upp mål för att kontinuerligt förbättra miljön och därmed minska företagets miljöpåverkan. Produkter och transporter är identifierade som betydande miljöaspekter för Götalands Lokalvårds verksamhet, d v s det är inom dessa områden som vi påverkar miljön på ett
betydande sätt.

Vidare skall:

Götalands Lokalvårds produkter är märkta med Svanen eller Bra miljöval. Kraven för miljömärkning skärps successivt. Nya produkter tillkommer och andra försvinner. Vi försöker även i största möjliga mån att använda oss utav redskap och maskiner med vedertagna miljömärkningar och som är återvinningsbara.

Vår personal utbildas i miljöfrågor och hantering av olika material. Samtliga produkter och utrustningar vi använder består av återvinningsbart material, är fria från miljöfarligt innehåll och är energi-, vatten-, och kemikaliesnåla.

Vi arbetar alltid med refillsystem för att hålla avfallsmängden nere och de kemikalier vi använder måste klara kriterierna för Bra miljöval, Falken, Naturskyddsföreningen eller Svanen.