Bohus Städ

Från och med 1 januari ingår Alingsås, Borås och Ulricehamn i
Bohus städ, välkommen!

Läs mer om Bohus

Kvalitet

Kvalitetsarbete

Kvalitet

Vi utför allt från - enklare trappstädning till mer avancerad renrums- och
klimatrumsstädning. Vår långa erfarenhet, kontinuerlig utbildning av personal och
höga miljötänkande borgar för att Ni som kund alltid får tjänster av högsta kvalité.

För att säkra kvaliteten har Götalands Lokalvård en ansvarig arbetsledare för varje
uppdrag. Arbetsledaren gör kontinuerligt kvalitetskontroller och upprättar
kvalitetsprotokoll. På så vis kan vi garantera att städningen alltid håller högsta
möjliga nivå. Resultaten sammanställs i en månadsrapport för varje hus eller
våningsplan. Rapporterna överlämnas till dig som kund för att du också ska kunna se
att städningen håller utlovad nivå och blir ett underlag för de diskussioner som
arbetsledarna har med medarbetarna som utför städningen.

Vi gör också kontinuerliga genomgångar med kunderna för att höra deras
synpunkter. Kvalitetskontrollerna är till för att tillhanda hålla rätt kvalitet samt att
städningen på varje enskilt uppdrag utvecklas.

Medarbetare

Våra medarbetare bär ett stort ansvar då vi har högt ställda krav när det gäller
kvalitet och att våra kunder är nöjda. För att få nöjda kunder behöver vi nöjda,
motiverade och engagerade medarbetare.

Städpersonalen är den absolut viktigaste länken i kedjan. Genom att ge
medarbetaren ett större ansvar, samtidigt som de får vara delaktiga i beslutsfattande,
tror vi att man uppnår en trivsammare arbetsmiljö. Varje individ ansvarar för att han
eller hennes område fungerar som det skall.

Götalands Lokalvård arbetar kontinuerligt med höja medarbetarnas kvalitetstänkande
och vi utbildar all vår personal i SRY.

SRY står för Servicebranschens Yrkesnämnd, och är en partsammansatt nämnd
som verkar för kompetensutveckling inom branschen.

Läs mer här

SRY